KESK’li kadınlar: TİS görüşmelerinde kadın temsiliyeti sağlanmalı

  • kadın
  • 19:09 29 Temmuz 2021
  • |
img

HABER MERKEZİ– TİS görüşmelerine dair görüşlerini açıklayan KESK Kadın Meclisi, kadınların görüşmelerde temsiliyetinin sağlanması gerektiğini belirterek, “TİS görüşmelerinde kadın talepleri ayrı bir başlıkta ve gündemle ele alınmalı” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Kadın Meclisi, 2 Ağustos’ta başlayacak Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS) dair görüşlerini Kadıköy’de bulunan Eğitim-Sen 2 Nolu şube binasında yaptığı basın toplantısı ile açıkladı. Basın toplantısının açıklandığı salona, “Haklarımız için örgütlü kadın mücadelemizle gerçek toplu sözleşmelere” pankartı asılırken, birçok konfederasyon üyesi katıldı. Açıklamayı Eğitim-Sen 5 Nolu Şube Kadın Sekreteri Nesrin Gülbağ okudu.

TİS sürecinin 2 Ağustos’ta başlayacağını ve kamu emekçilerinin bu dönemi çoklu krizlerin eşlik ettiği koşullarda karşıladıklarını söyleyen Gülbağ, bu koşullara mahkûm olmadıklarını ve kadınları mücadeleye çağırdıklarını dile getirdi.

‘KATİLLERİN YANINDALAR’

Pandemi ve ekonomik krizle birlikte kadınların işgücü piyasasından çekilme hızının, kadın işsizliği ve yoksulluğunun arttığı dönemde, kadına yönelik şiddetin de arttığına işaret eden Gülbağ, “Zira, ataerkiye, cinsiyetçi politikalara ve cezasızlığa ek olarak, işsizlik ve yoksulluk kadınları şiddet karşısında çok daha çaresiz bırakıyor. Hal böyle iken bir yandan da Erdoğan’ın Saray rejimi şiddetle mücadele mekanizmalarına savaş açmış durumda. Böylelikle aslında siyasal iktidar, katilleri, tacizcileri, tecavüzcüleri cesaretlendirerek açıkça yanlarında olduğunu ilan etmiş oluyor” diye belirtti.

‘KADIN TEMSİLİYETİ REDDEDİLİYOR’

Her 2 yılda bir kurulan masalarda grevsiz, yetkisiz bir masada TİS’in imzalandığını vurgulayan Gülbağ, “Bu sözleşmelerde kamu emekçileri her seferinde daha da katmerlenmiş bir yoksulluğa mahkûm edildi, haklarının eridiği, kadın temsiliyetinin ısrarla reddedildiği ve kadın taleplerinin görmezden gelindiğini gördük. Bu tabloda büyük vebali bulunan, İstanbul Sözleşmesinin iptalini de büyük coşkuyla karşılayarak siyasal iktidarın yanında saf tutan Memur-Sen, bu yıl bir kez daha masaya oturacak” ifadelerini kullandı.

KADIN TALEPLERİ AYRI BAŞLIKTA OLMALI

Gülbağ, kadınlar olarak TİS görüşmelerine dair taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“ *Grevli, gerçek bir toplu sözleşme yasası yapılmalı, kadınların görüşmelerde temsiliyeti sağlanmalıdır. TİS görüşmelerinde kadın talepleri ayrı bir başlıkta ve gündemle ele alınmalı, mutabakat metninde de aynı şekilde tek başlık altında toplanmalıdır.

*ILO standartları ve kamu emekçisi kadınların fiziksel ve sosyal koşulları dikkate alınarak, çalışan hamile kadına doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 24 hafta olmak üzere en az 32 hafta ücretli doğum izni verilmelidir. Doğum sonrası ücretli-ücretsiz izin ile süt izni kullananlar sosyal ve özlük hak kaybı yaşamamalıdır.

*ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi imzalanmalıdır. Kadınlara ve LGBTİ+lara uygulanan ayrımcılık, fiziksel cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve taciz, sözlü sataşma, ısrarlı takip ve dijital taciz son bulmalı,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır.

*Boşanan, boşanma aşamasında olan, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve taciz, ısrarlı takibe uğrayan kadın emekçilerin tayin ve yer değişikliği talepleri herhangi bir belge ibrazı istenmeksizin kabul edilmelidir.

*Çalışma yaşamında şiddet ve taciz aynı zamanda çalışanların sağlığı sorunu olarak görülmeli ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun çalışmalarının bir parçası haline getirilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik eğitimler ve farkındalık çalışmaları kadınların ve LGBTİ+ bireylerin ihtiyaç duyabileceği sağlık ve/veya psikolojik destek kurul çalışmalarının parçası haline getirilmelidir.

*8 Mart’ta tüm kamu çalışanı kadınların ücretli izinli sayılması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

*Kamu kreşleri yeniden açılmalıdır. Kadın erkek fark etmeksizin en az 50 çalışanın olduğu işyerlerinde, ücretsiz, nitelikli, anadilinde ve gerektiğinde 7/24 hizmet verecek, istihdam biçimine bakılmaksızın tüm çalışanların yararlanacağı kreşler açılmalıdır.

*İstanbul Sözleşmesi’nin feshi iptal edilmeli, sözleşmenin etkin bir biçimde uygulanması sağlanmalıdır.

*Kadınların çifte mesaisi göz önünde tutularak erken emeklilik ve yıpranma payı sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmelidir.

*Nüfusu 50 bini geçen belediyelerde şiddete ve istismara uğrayan kadın ve çocuklar için sığınma evleri açılmalı, sığınma evlerinin uluslararası standartlara uygun hizmet verecek hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu hizmetlerden trans kadınların da yararlanması sağlanmalıdır.

*Kamuda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarını sağlamak için cinsiyet eşitliği sağlayan mekanizmalar uygulanmalıdır.

*Eğitim alanında müfredat toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınarak düzenlenmeli, cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığının ortadan kalkması için okul öncesinden itibaren tüm kademelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi zorunlu ders olarak okutulmalıdır.

*HPV aşısı (rahim ağzı kanser aşısı) ücretsiz olmalıdır ve özellikle risk grubundaki kadın emekçiler başta olmak üzere 26 yaşından büyük olsalar dahi tüm kadınlar açısından aşıya ulaşımın önündeki engeller kaldırılmalıdır.

*Talepleri halinde kadınlara regl dönemlerinde ayda 2 gün ücretli izin hakkı tanınmalıdır.”

MARDİN

KESK Mardin Kadın Meclisi de 2 Ağustos’ta başlayacak olan Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS) dair şube binalarında açıklama yaptı. Kadın Meclisi adına ortak basın metnini okuyan Eğitim Sen Mardin Şube Yöneticisi Duygu Özbay, 14 maddelik taleplerini sıraladı.

Tüm kamu emekçisi kadınları, ortak talepler etrafında KESK’e bağlı sendikalarda örgütlenmeye çağıran Özbay,  toplu sözleşme sürecine sıkışmadan haklı taleplerini sahiplenmeye davet etti. Özbay, “Kadınları görmezden gelenlere, cinsiyetçi ve homofobik yaklaşımlara, kadın düşmanlarına birlikte karşı koymaya ve de yıllardır yılmadan sürdürdüğümüz eşitlik, özgürlük, emek, barış, laiklik, demokrasi mücadelemizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz” dedi.